Valokuvausta vesillä (ETÄKOULUTUS)

Päiväys ja aika: ti 29.03.2022 klo 18:00 - 21:00 (iCal) (webcal).

Tapahtumapaikka: Etäkoulutus.


Kohderyhmä:  Kohderyhmänä ovat veneilijät ja muut vesillä liikkuvat, joita kiinnostaa oppia normaalia paremmin kuvaamaan veneestä ja veden äärellä. Kurssi keskittyy yleisiin asioihin eikä ole sidottu tiettyyn kameratyyppiin. Myös kännykällä kuvaava saa kurssilta virikkeitä parempiin otoksiin vesillä.

Esitiedot: Ei erityisiä esitietovaatimuksia. Normaali kokemus kameran tai matkapuhelinkameran käytöstä tavanomaisessa kuvauksessa riittää. Oman kuvausvälineen perustuntemus on eduksi.

Tavoite:

 • Tukea veneilijöitä kehittymään paremmiksi kuvaajiksi merellisessä ympäristössä.
 • Antaa perustiedot kuvaamisesta yleensä ja erityisesti kameran käytöstä vene- ja vesiympäristössä.
 • Opastaa merellisten kuvausaiheen esilletuomisessa kuvauksessa.
 • Antaa virikkeitä kuvauskohteista ja tavoista sekä menetelmistä halutun kuvan luomisessa.
 • Innostaa veneilijöitä käyttämään valokuvausta keinona veneilyn tallettamiseen.

Kurssin sisältö: 

 • Vene kuvausympäristönä.
 • Kameran hallinta veneessä.
 • Kuvauskaluston hoidon erityispiirteitä.
 • Valotuksen ja terävyyden muodostuminen sekä keinot niihin vaikuttamiseen.
 • Kuvauskaluston valinnasta.
 • Meriympäristön haasteet kuvaukselle.
 • Sommittelu, estetiikka ja kuvan sanoman esille tuominen.
 • Liikkuvan veneen kuvaaminen.
 • Maiseman kuvaaminen liikkuvasta veneestä.
 • Kuvaaminen veneen sisällä.
 • Kuvaus matkakertomusta varten.
 • Kuvien jälkikäsittelyn yleisiä perusperiaatteita sekä merikuvissa usein esiin tulevia mahdollisuuksia ja tarpeita.

Ennen kurssia: Ennen kurssia lähetä kouluttajalle 1-2 kpl ottamaasi merellistä valokuvaa, joiden olisit toivonut ”onnistuneen” paremmin. Näitä katsotaan kurssilla, ja esitetään ajatuksia siitä, miten kuvan olisi voinut ottaa toisin. Keskitytään sekä kuvien tekniseen onnistumiseen (terävyys, valoisuus, väritasapaino yms.) että kuvan sanoman esilletuomiseen (kerro mitä olet halunnut kuvalla näyttää tai tuoda esiin, mihin tarkoitukseen kuvasit jne.). Kuvat esitetään kurssilla anonyymisti ilman, että kuvaajan nimi tulee yleisesti ilmi.

Kuvat lähetetään jpg-muodossa kouluttajan sähköpistiin mielellään 1 – 3 MB:n kokoisina kuvatiedostoina. Kuvien on oltava kouluttajalla 2 viikkoa ennen kurssia, jotta hän ehtii käydä ne läpi.

Valmistautuminen etäkoulutukseen: Koulutus toteutetaan Teams-palvelun kautta. Kouluttaja lähettää linkin sähköpostilla osallistujille. Asenna tietokoneellesi Teams-applikaatio tai käytä sitä webbiselaimella lähetetyllä linkillä. Kurssilla esitetään paljon kuvia. Näistä saat enemmän irti, jos voit katsoa niitä suurelta ruudulta. Poista käytöstä mahdolliset sinisuodatukset ja vastaavat, jotta näkisit värit paremmin oikein.

Kouluttaja: Klaus Salkola AFIAP (HVK). Klasu on veneilijä vuodesta 1968 ja valokuvaaja vuodesta 1962.

Lisätietoja: Klaus Salkola, klaus (at) salkola.eu

Osallistujamäärä: 5 – 20. (Listalla sijat >20 ovat jonossa mahdollisille peruutuspaikoille.)

Ilmoittautuminen: Ilmoittautuminen on päättynyt.

Ilmoittautuneet:

Jonotuslista:

Osallistuitko koulutukseen? Annahan palautetta kouluttajalle:

  Arvioi seuraavia asioita 1 = huono / vähän .... 5 = erinomainen / paljon
  Koulutuksen järjestelyt?
  12345
  Koulutuksen sisältö?
  12345
  Kouluttaja?
  12345
  Koulutuksen hyödyllisyys minulle?
  12345
  Suosittelen tätä koulutusta tutuilleni?
  12345

  Mikä koulutuksessa oli hyvää?

  Mitä koulutuksessa tulisi muuttaa tai kehittää?

  Vapaamuotoista palautetta?

  Ehdota kurssia, joka PaVen pitäisi järjestää 2023?

  Pave on suurimmaksi osaksi vertaiskoulutusta - veneilijät koluttavat toisiaan. Haluaisitko itse toimia Paven toimikunnassa tai kouluttajana (kerro aihe)?

  Montako vuotta olet veneillyt?