CEVNI-kurssi (LÄHIKOULUTUS)

Päiväys ja aika: pe 01.04.2022 klo 10:00 - 16:00 (iCal) (webcal).

Tapahtumapaikka: Humallahden Venekerho.


JORI KIIREINEN!

CEVNI-kurssin ja -tutkinnon tavoitteena on omaksua Euroopan sisävesisäännöstö, joka on edellytyksenä oikeudelle veneillä sisävesillä niissä Euroopan maissa, joiden sisävesisääntö perustuu CEVNIin.

Järjestämme kurssin yhteistyössä Helsingin Työväen Pursiseuran kanssa. Kurssin pitäjänä toimii Lasse Holmström. Kurssi tullaan järjestämään kahtena peräkkäisenä iltana, joista jälkimmäisen päätteeksi on tentti.

CEVNI-kurssi ja -tutkinto ovat SPV:n vaatimusten mukaiset. Tutkinnon perusteella Trafi voi myöntää kansainväliseen huviveneen kuljettajan pätevyyskirjaan merkinnän ” I ” (Intérieure, Inland Waterways), joka osoittaa, että kortin haltija tuntee Euroopan sisävesiliikenteen säännökset. Näiden säännösten tuntemus vaaditaan useilla CEVNI -jäsenmaiden sisäisillä vesireiteillä venettään kuljettavilta.

CEVNI -säännöstö antaa liikennesäännöt kohtaamis- ja ohittamistilanteita varten ja kun alukset lähestyvät toisiaan leikkaavista suunnista. Tarkat säännöt annetaan myös alusten kääntymisestä, lähdöstä kiinnittymispaikalta, satamaan tai toissijaiselle vesitielle sisään menosta ja poistumisesta, kulusta siltojen ali, patoaukkojen ja sulkujen läpi sekä navigoinnista rajoitetussa näkyvyydessä.

CEVNI:ssä on myös sääntöjä alusten asiakirjoista, tunnistemerkinnöistä, valoista ja merkkikuvioista, äänimerkinannosta, radioviestinnästä, tutkan ja AIS -laitteen käytöstä, kiinnittymisestä penkereeseen, ankkuroinnista, jätehuollosta ja viranomaisten tekemistä tarkastuksista. Vesiteiden liikennemerkit (noin 100) ja valo-opasteet sekä kulkuväylien merkintä poijuin ja penkereellä olevin merkkitauluin kuvataan myös säännöissä.)

Kurssi pidetään siten, että kurssiin liittyvä(t) luento/luennot ovat ensimmäisenä mainittuna päivänä. Ellei koko aluetta ehditä käsittelemään ensimmäisenä päivänä jatketaan toisena päivänä siitä mihin on jääty. Toisena mainittuna päivänä pidetään tentti. Tentin läpäistyään siitä saa SPVn todistuksen, jolla voi anoa esimerkiksi kansainvälisen huviveneen kuljettajakirjan “I”-merkintää

Kurssin kustannukset jaetaan osallistujamäärän mukaan, jotka muodostuvat kurssimateriaalista, tutkintomaksusta ja (tentin hyväksymisen jälkeen) todistuksesta.  Kurssi (tai tentti) alkaa kunakin päivänä kello 18.00 ja jatkuu noin kello 21:een.

Tentistä saa SPV:n todistuksen, jolla voi hakea kansainvälisen huviveneen kuljettajakirjan “I”-merkintää.

Kurssin kustannukset per osallistuja on 60 e. Kurssin maksaminen tapahtuu etukäteen tilisiirrolla, johon ohjeet saatte sähköpostilla kurssinvetäjältä ennen kurssia. Huomaa siis, että tämä kurssi ei ole ilmainen.

Ilmoittautuminen:

  Osallistujamäärä: 15-25

  Jonotuslista:

  Osallistuitko tilaisuuteen, annahan palautetta kouluttajalle:

   Arvioi seuraavia asioita 1 = huono / vähän .... 5 = erinomainen / paljon
   Koulutuksen järjestelyt?
   12345
   Koulutuksen sisältö?
   12345
   Kouluttaja?
   12345
   Koulutuksen hyödyllisyys minulle?
   12345
   Suosittelen tätä koulutusta tutuilleni?
   12345

   Mikä koulutuksessa oli hyvää?

   Mitä koulutuksessa tulisi muuttaa tai kehittää?

   Vapaamuotoista palautetta?

   Osallistutko lähitulevaisuudessa veneilijä- tai venepäällikkökurssille?

   Ehdota kurssia, joka PaVen pitäisi järjestää 2023?

   Pave on suurimmaksi osaksi vertaiskoulutusta - veneilijät koluttavat toisiaan. Haluaisitko itse toimia Paven toimikunnassa tai kouluttajana (kerro aihe)?

   Montako vuotta olet veneillyt?