PaVe-koulutukset COVID-19 -pandemian aikana

Päivitetty 7.4.2021 PaVe toimii vastuullisesti ja noudattaa koulutuksissaan kaikkia viranomaisten kulloinkin voimaan saattamia pandemiaa koskevia suosituksia ja määräyksiä. Kaudella 2021 järjestämme merkittävän osan kursseista etäkoulutuksena Teamssilla tai jollain muulla kouluttajan valitsemalla etätyökalulla. Tiettyjä kursseja ei ole mahdollista toteuttaa etänä, ja ne toteutetaan julkaistun ohjelman mukaisesti lähikoulutuksena, mikäli pandemiatilanne kurssin pitohetkellä sen sallii. Arvioimme tilannetta noin …

Continue reading ‘PaVe-koulutukset COVID-19 -pandemian aikana’ »