Tervetuloa talven ja kevään 2023 koulutuksiin

Veneet on nyt nostettu talvehtimaan ja pienvenesatamat ovat hiljentyneet. Veneilyä voi kuitenkin talvella harrastaa hyvässä seurassa osallistumalla Paven mielenkiintoisiin ja hyödyllisiin koulutuksiin. Tänään 8.12.2022 vapaaehtoisvoimin toteutettu kahdeksan länsihelsinkiläisen seuran koulutusyhteisö on julkaissut melkein 30 koulutusta veneilijöidemme iloksi! Muutama koulutus on vielä myös tulossa jälkitoimituksena listalle. Yhdessä saamme paljon aikaan.

Koulutusohjelmassa on tarjolla veneilytaitoa, tekniikkaa, huoltoa ja korjausta, purjehdusopppeja, matkakertomuksia sekä vierailuja. Veneilytaitojen ja veneiden tekniikan tuntemuksen kasvaminen johtavat parhaimmillaan veneilyturvallisuuden parantumiseen. Olemme todella tärkeällä asialla.

Paven toiminta alkoi jo vuonna 2010. Vuosi 2023 on siis jo Paven neljästoista koulutuskausi. Paven historiaan ja menneiden vuosien koulutusohjelmiin voit tutustua täällä.

Paven kursseille voivat osallistua sen toteuttajaseurojen jäsenet, ja kurssit ovat pääosin maksuttomia. Koulutukset ovat jäsenetu. Seurojemme jäsenet ovat etuoikeutettuja – ei tällaista ole todellakaan kaikkialla tarjolla. Paveen kuuluvissa seuroissa on yhteensä noin 4300 veneilijää. Ilmoittauduthan ajoissa, koska suosituimmat kurssit täyttyvät perinteisesti varsin nopeasti.

Kiitoksia jo etukäteen kaikille kouluttajille ja aivan erityisesti Paven suunnittelutoimikunnalle, joka on ahertanut koko syksyn ohjelman parissa.

Nähdään koulutuksissa!

Jukka Wallinheimo, Paven rehtori

PaVe-koulutukset COVID-19 -pandemian aikana

Päivitetty 25.4.2022

Paven lähikoulutuksissa huolehditaan riittävästä väljyydestä ja hygieniasta. Voit myös halutessasi käyttää omaa kasvomaskiasi.

Mikäli sinulla on hengitystiesairauden vähäisiäkin oireita, älä tule kurssille vaan siirrä osallistumisesi seuraavaan kertaan. Koska kursseille jonotetaan, ilmoittelethan heti mahdollisesta osallistumisesi peruuntumisesta kurssin järjestäjälle sähköpostitse (sähköpostiosoite on kurssisivulla).

Pave toimii vastuullisesti ja noudattaa koulutuksissaan kaikkia viranomaisten voimaan saattamia pandemiaa koskevia suosituksia ja määräyksiä.

Kaudella järjestämme kursseja sekä lähi- että etäkoulutuksena Teamssilla (tai jollain muulla kouluttajan valitsemalla etätyökalulla).

Tiettyjä kursseja ei ole mahdollista toteuttaa etänä, ja ne toteutetaan julkaistun ohjelman mukaisesti lähikoulutuksena, mikäli pandemiatilanne kurssin pitohetkellä sen sallii. Arvioimme tilannetta tarvittaessa noin kaksi viikkoa ennen koulutusta.

Pave seuraa jatkuvasti viranomaisten antamia suosituksia ja määräyksiä. Myös koluttaja tai koulutustilan omistaja saattaa asettaa rajoituksia. Kauden suunniteltujen lähikoulutusten tilanne voi äkisti muuttua tämän takia – seuraa tilannetta kurssien sivuilta, ja jos olet ilmoittautunut, myös sähköpostistasi. Kurssilaisten määrää saatetaan nostaa tai sitä voidaan joutua pienentämään. Kurssi voidaan myös joutua kokonaan perumaan, jos pandemiatilanne on paha.

Paven suunnittelutoimikunnan kuulumisia ja strategiaa

Paven suunnittelutoimikunta on kokoontunut jo kahdesti syksyllä 2021 tavoitteenaan talven ja kevään 2022 koulutusohjelman rakentaminen. Toimikuntaan on myös vaihtunut muutama uusi jäsen edustamaan omaa seuraansa. Joukossamme on lapsesta saakka veneilyä harrastaneita, mutta myös harrastuksen aikuisena aloittaneita. Yhteenlaskettu kokemus veneilystä on valtava. Erilaisista taustoista ja erilaisista veneistä johtuen näkemyksiä saadaan laajasti eri perspektiiveistä.

Ensimmäisenä kotitehtävänä kullakin oli kirkastaa mikä Pave on, mitkä ovat kunkin seuran odotukset ja minkälaista koulutusta tulisi tarjota. Saimme strategisempia ohjeistuksia ja myös jo hyvin käytännönläheisesti tarkkoja kurssitoiveita kaudelle 2022 sekä vertailua Paven ”kilpailijoihin”.

Kaikilla seuroilla tuntui resonoivan hyvin ajatus siitä, että kun on enemmän, niin saa enemmän. Kriittinen massa on yhdessä toimien riittävä. Pave pystyy tarjoamaan 15 – 30 kurssia varsin laaja-alaisesti vuosittain. Harva yksittäinen seura pystyisi samaan – varsinkaan pienet seurat. Lisäksi kouluttajia kehtaa hankkia, kun on varmuus myös siitä, että yleisöä saadaan. Kouluttajaakin motivoi se, että sali tai Teams on täynnä. Myös yhteinen alusta kurssien markkinointiin ja ilmoittautumiseen nähdään yhteistyön etuna.

Lähes kaikki seurat pyrkivät järjestämään lähes kaiken koulutuksensa Paven piirissä nykyään. Pavelta toivotaan kursseja, joille aivan jokainen seuran jäsen voisi periaatteessa tulla. Kurssit voivat taitojen oppimisen lisäksi olla myös jonkin verran viihteellisiä ”on hauska tietää” -tyyliin. Esimerkkeinä tästä ovat matkakertomukset ja vierailut. Pääfokus olisi kuitenkin matka- ja harrasteveneilyyn liittyvässä tarjonnassa. Paven koulutus nähdään jäsenpalveluna jo lajin parissa oleville. Sitä, että kurssit ovat pääasiassa maksuttomia, pidetään myös tärkeänä.

Hyvän merimiestavan kouluttamista pidetään tarpeellisena. Tässä on kuitenkn suuri markkinointihaaste: ne jotka asennekoulutusta eniten tarvitsisivat, eivät tule koulutuksen. Eivätkä he todennäköisesti ole seuroissamme edes jäseninä. Yritämme tällekin osa-alueelle kuitenkin koulutustarjontaa luoda. Myös kokeneet veneilijät voivat näyttää seurassa esimerkiä nuoremmille osallistumalla koulutuksiin. Asioiden kertauksesta ei ole haittaa, ja omaa valtaisaa kokemustaankin pääsee jakamaan muille.

Lajiliittomme Suomen purjehdus ja veneilyn (SPV:n) kurssitarjonnan tuottaminen koskien veneilijä- ja venepäällikkökurssia vaikutti kaikille seuroille tärkeältä, koska se on tie viranomaisen Traficomin myöntämään kansainväliseen huvivenekuljettajakirjaan. Seurojen on haastavaa saavuttaa tässä tarvittavaa kriittistä massaa yksin. SPV onkin neuvonut hoitamaan kurssituksen yhdessä naapuriseurojen kanssa, ja sitä nyt teemmekin.

Veneilytaitojen ja veneiden tekniikan tuntemuksen kasvaminen johtavat parhaimmillaan veneilyturvallisuuden parantumiseen. Olemme siis tärkeällä asialla.

Pavea ei olla aktiivisesti laajentamassa, kaupallistamassa eikä tekemässä siitä laskutuskykyistä. Pave ei yritä kilpailla lähistön kaupallisten koulujen kanssa eikä esimerkiksi navigointiliiton työväenopistoissa pääkaupunkiseudulla kiitettävän runsaasti järjestettävien karttakurssien kanssa.

Mikäli Paveen haluaisi mukaan lisää lähialueella toimivia seuroja, tulee niiden tuomaa (koulutukset, kouluttajat, koulutustilat, aktiiviset suunnittelutoimikuntalaiset yms.) arvioida keskusteluiden ja hakemuksen perusteella. Sen pohjalta nykyisten Paven seurojen hallitukset tekisivät päätöksen laajentumisesta.

Pave on pääasiassa vertaiskoulutusta – veneilyn harrastajat kouluttavat toisiaan. Paven suunnittelutoimikunta tekee vapaaehtoistyötä kuten myös suurin osa kouluttajista. Myös yrityksiä ja yrittäjiä on saatu pitämään koulutuksia, jotka ovat olleet varsin tietopitoisia eivätkä liian markkinointihenkisiä, vaikka taustalla kuitenkin motivoi mahdollisuus saada uusia asiakkaitakin.

Suurin osa koulutuksista ajoitetaan tammikuusta maaliskuuhun telakointikaudelle. Silloin on aikaa osallistua. Osallistuminen helpottaa myös talvista veneilyikävää. Koronarajoitusten oletetaan olevan ohi 2022. Silti järjestämme tulevalla kaudella kursseja lähikoulutusten lisäksi etänä ja hybridinä, jossa osa yleisöstä voi olla paikalla ja osa etänä. Etäkoulutus tuli tutuksi koronan ansiosta, ja siinä nähdään tiettyjä etuja, joista halutaan myös pitää kiinni jatkossa. Paven koulutuksista ei tehdä jälkiesitettäviä tallenteita.

Paven suunnittelutoimikunnan työ jatkuu tästä kohden talven ja kevään 2022 koulutusohjelman rakentamista ja julkaisua. Ohjelma julkaistaan joulukuussa.

Jukka Wallinheimo, Paven rehtori

Digiloikka alkoi hyvin

Ensimmäiset ”pave-live” kurssi-illat on nyt järjestetty verkossa. Sää- ja valokuvauskurssit vedettiin Teamsilla, pohjamaali-esitys monine videoineen YouTuben livetapahtumana. Tilaisuuksissa oli enemmän osallistujia kuin Paven tapahtumissa aikaisempina vuosina, ja keskusteluakin saatiin aikaiseksi.

Syystalvella suunniteltiin myös lähiopetusta, tällä hetkellä ei näytä todennäköiseltä, että tapahtumia toteutuisi. Seuraamme kuitenkin tilannetta, kursseja peruutellaan noin kaksi viikkoa ennen ”laskettua aikaa” jos aihetta on.

VHF/DSC-puhelin korvaa pyroteknisiä hätäilmoitusvälineitä huvivenekatsastuksessa

Tiesitkö, että veneessä ei välttämättä tarvita enää pyroteknisiä hätämerkinantovälineitä? Rakettien ja soihtujen vanhentuessa tämä vaihtoehto kannattaa arvioida.

Huviveneiden katsastussäännöissä tapahtui merkittäviä muutoksia jo kaudella 2017. Perustana muutokselle ovat olleet tilastot. Suurin osa hätäilmoituksista Suomessa on viime vuosina tehty radiotekniikalla. Tärkeimmät hätäilmoitusvälineet ovat nyt VHF/DSC-puhelin, säänkestävästi suojattu matkapuhelin sekä veneilykäyttöön tarkoitettu elektroninen käsisoihtu eli LED-soihtu.

Pyroteknisten laskuvarjorakettien ja käsisoihtujen poistuminen veneistä pienentää räjähteiden aiheuttamien omaisuusvahinkojen ja henkilövammojen riskiä. Usein laskuvarjoraketteija ei ole säilytetty veneissä ohjeden mukaan pystyssä, vaan lappeellaan. Tällöin ruuti asettuu epätasaisesti, ja pystyyn tähdätty laskuvarjoraketti saattaakin laukaistessa lähteä yllättäen melkein vaakatasoon. Monet hätärakettien harjoitustilaisuuksissa käyttökokemusta hankkineet veneilijät ovat laukaisujen jälkeen päättäneet myös, että tositilanteessa vain he laukaisevat raketteja eikä kukaan muu perheenjäsen. Vanhentuneet ja kostuneet pyrotekniset hätämerkinantovälineet voivat myös olla vaarallisia, koska laskuvarjoraketti ei välttämättä nouse tarkoitettuun korkeuteen, ja soihduista voi irrota hehkuvia kappaleita. Pyroteknisten välineiden kelpoisuusaika on merkitty tuotteeseen ja on 3-4 vuotta ostohetkestä.

Hätäilmoitusvälineet, elektroninen vaihtoehto:

  • Avomeriluokassa (1-luokka) hätäilmoitusvälineiksi vaaditaan kiinteästi asennettu VHF/DSC-puhelin, EPIRB-hätälähetin, säänkestävästi suojattu matkapuhelin, LED-soihtu varaparistoineen sekä kaksi oranssisavua.
  • Rannikkoluokassa (2-luokka) hätäilmoitusvälineiksi vaaditaan kiinteästi asennettu VHF/DSC-puhelin, säänkestävästi suojattu matkapuhelin ja LED-soihtu varaparistoineen.
  • Saaristoluokassa (3-luokka) hätäilmoitusvälineiksi vaaditaan säänkestäväksi suojattu matkapuhelin ja LED-soihtu varaparistoineen. Ulkosaaristossa suositellaan kiinteästi asennettua VHF/DSC-puhelinta.
  • Suojaisiten vesialueiden luokassa (4-luokka) hätäilmoitusvälineiksi suositellaan säänkestävästi suojattua matkapuhelinta ja LED-soihtua. Pakollisia hätäilmoitusvälineitä ei tässä luokassa ole lainkaan.

Melkein jokaisella on taskussa matkapuhelin. Veneilijän tärkein hätäilmoitusväline merellä on kuitenkin VHF/DSC-radiopuhelin. Laitteen merkitys korostuu erityisesti turvallisuuteen liittyvissä tilanteissa verrattuna matkapuhelimeen. VHF/DSC-radiopuhelin mahdollistaa suoran radioyhteyden veneen ja meripelastuskeskuksen tai toisten alusten välillä silloinkin, kun matkapuhelinverkossa ei ole kuuluvuutta. Nykyaikaisella VHF/DSC:llä hätähälytyksen tekeminen on yksinkertaisimmillaan hyvin helppoa, painat vain ”Distress”-nappulaa tarpeeksi pitkään. Vene paikantuu ja apua saapuu paikalle. Jos osaamista ja aikaa on, voi laitteen valikkojen kautta viestiä hädän laadun ennen hätähätytyksen lähettämistä. Puheella voi hätähälytyksen jälkeen jatkaa keskustelua meripelastuksen kanssa, ja täsmentää avun tarvetta.

Kannettava VHF/DSC-puhelin. Kuuluvusmatka on kiinteään VHF/DSC-puhelimeen verrattuna pienempi, koska käytettävä teho ja antenni ovat pienempiä. Antenni on myös tyypillisesti matalammalla, joka pienentää kuuluvuutta. Alukseen voi hankkia useammankin kannettavan VHF/DSC-puhelimen, jotka lisätään ilman maksuseuraamuksia kiinteälle VHF-puhelimelle hankittuun radiolupaan.
EPIRB (Emergency Position-Indicating Radio Beacon). Tämä paikantuu satelliitilla, ja hälyttää sen kautta meripelastuskeskuksen. Signaali 406 MHz:llä on digitaalinen sisältäen maakoodin, 15-numeroisen uniikin ID-koodin ja aluksen MMSI-numeron, jota käytetään myös VHF/DSC:llä. Edistyneimmät mallit koodaavat lähetteen mukaan GPS tai GLONASS -sijainnin omasta sisäisestä paikantimestaan. EPIRB aktivoidaan joko manuaalisesti käynnistämällä tai automaattisesti sen upottua ja laitteen irrottua telineestään ja noustuaan pinnalle. EPIRB merkitään myös kuluitta aluksen radiolupaan.

VHF/DSC-puhelinlaitteen lisäksi tarvitaan kaksi muuta tärkeää asiaa: aluksen radiolupa ja käyttäjän rannikkolaivurin radiotodistus (SRC). Aluksen radiolupa haetaan Traficomista. Myös rannikkolaivurin radiotutkinto (SRC) suoritetaan Traficomin virkailijalle, joka lähettää hyväksytyn tentin jälkeen pätevyystodistuksen postitse.

Huviveneissä on nykyään myös paljon muita hyödyllisiä turvallisuutta parantavia merenkulun radiolaitteita. Radiolaitteita, joissa on pelkkä vastaanotin, ei merkitä radiolupaan. Tällaisia ovat esimerkiksi satelliittipaikantimet (GNSS) ja AIS-vastaanottimet. Radiolaitteet, joissa on lähetin merkitään radiolupaan. Tästä ovat esimerkkejä AIS-lähetin, tutka ja EPIRB. On syytä huomata, että esimerkiksi EPIRB-hätälähetin edellyttää myös vähintään SRC-pätevyyttä.

VHF/DSC-radiopuhelinta voidaan käyttää muuhunkin kuin turvallisuusradioviestintään, esimerkiksi aivan tavalliseen keskusteluun toisen huviveneen kanssa tai asioiden hoitoon vierassataman, tullin ja luotsin kanssa. Myös kauppamerenkulkua voi seurata kuuntelemalla VTS:n kanavia. Suoraan radioyhteyteen veneestä veneeseen tai veneestä rannikkoradioasemaan ei tarvita välittäviä tukiasemia. Yhteydet ovat maksuttomia.

Rannikkolaivurin radiotodistus (SRC), aluksen radiolupa ja tietysti itse VHF/DSC-puhelinkin kannattaakin nyt hankkia joka huviveneeseen, koska se on mainio viestintäväline veneilijöille ja luotettava turvallisuusväline.

Esimerkkilaskelma kuluista koskien 2-luokkaan katsastettua venettä, jossa on vanhanmallinen VHF-puhelin, joka päivitetään uuteen VHF/DSC-puhelimeen. Samalla luovutaan pyroteknisistä välineistä. Viimeistään kolmannen kerran raketteja uusittaessa (n. 9 vuotta) investointi on kannattava taloudellisestikin tarkasteltuna.

Pave järjestää vuosittain valmennuskoulutuksen rannikkolaivurin radiotutkintoon (SRC) sekä VHF/DSC-kertausta pätevyystodistuksen jo omaaville henkilöille ja VHF-laitteiston tarkistus ja mittailukurssin. (Koulutukset kaudelle julkaistaan ja ilmoittautuminen alkaa joulukuussa.) Myös vanha rajoitettu radioaseman hoitajan (VHF) pätevyystodistustus on edelleen voimassa, mutta kannattaa käydä kertauksissa kuulemassa ja opettelemassa uudet asiat.

Jukka Wallinheimo