PaVe-koulutukset COVID-19 -pandemian aikana

Päivitetty 25.4.2022

Paven lähikoulutuksissa huolehditaan riittävästä väljyydestä ja hygieniasta. Voit myös halutessasi käyttää omaa kasvomaskiasi.

Mikäli sinulla on hengitystiesairauden vähäisiäkin oireita, älä tule kurssille vaan siirrä osallistumisesi seuraavaan kertaan. Koska kursseille jonotetaan, ilmoittelethan heti mahdollisesta osallistumisesi peruuntumisesta kurssin järjestäjälle sähköpostitse (sähköpostiosoite on kurssisivulla).

Pave toimii vastuullisesti ja noudattaa koulutuksissaan kaikkia viranomaisten voimaan saattamia pandemiaa koskevia suosituksia ja määräyksiä.

Kaudella järjestämme kursseja sekä lähi- että etäkoulutuksena Teamssilla (tai jollain muulla kouluttajan valitsemalla etätyökalulla).

Tiettyjä kursseja ei ole mahdollista toteuttaa etänä, ja ne toteutetaan julkaistun ohjelman mukaisesti lähikoulutuksena, mikäli pandemiatilanne kurssin pitohetkellä sen sallii. Arvioimme tilannetta tarvittaessa noin kaksi viikkoa ennen koulutusta.

Pave seuraa jatkuvasti viranomaisten antamia suosituksia ja määräyksiä. Myös koluttaja tai koulutustilan omistaja saattaa asettaa rajoituksia. Kauden suunniteltujen lähikoulutusten tilanne voi äkisti muuttua tämän takia – seuraa tilannetta kurssien sivuilta, ja jos olet ilmoittautunut, myös sähköpostistasi. Kurssilaisten määrää saatetaan nostaa tai sitä voidaan joutua pienentämään. Kurssi voidaan myös joutua kokonaan perumaan, jos pandemiatilanne on paha.