PaVe-koulutukset COVID-19 -pandemian aikana

Päivitetty 7.4.2021

PaVe toimii vastuullisesti ja noudattaa koulutuksissaan kaikkia viranomaisten kulloinkin voimaan saattamia pandemiaa koskevia suosituksia ja määräyksiä.

Kaudella 2021 järjestämme merkittävän osan kursseista etäkoulutuksena Teamssilla tai jollain muulla kouluttajan valitsemalla etätyökalulla.

Tiettyjä kursseja ei ole mahdollista toteuttaa etänä, ja ne toteutetaan julkaistun ohjelman mukaisesti lähikoulutuksena, mikäli pandemiatilanne kurssin pitohetkellä sen sallii. Arvioimme tilannetta noin kaksi viikkoa ennen koulutusta.

Lähikoulutuksissa huolehditaan turvaväleistä, käsihygieniasta ja käytetään kasvomaskeja. Ilmoittautuessasi lähikoulutukseen sitoudut tähän.

Osa koulutuksista (esim. Veneen sähköt, Pleissausilta, Käytännön VHD/DSC-kertausharjoitus ja VHF-radiolaitteiston tekniikkaa ja tarkistaminen mittaamalla) on luonteeltaan sellaisia, jossa osallistujat työskentelevät lähellä toisiiaan. Näihin sovellamme yksityistilaisuuksien suositusta osallistujamäärän suhteen sekä aikuisten ryhmäharrastustoimintaan ja kontaktilajehin annettuja ohjeita. [Tilanne 7.4.2021: Lähikoulutusta ei järjestetä lainkaan keväällä 2021.]

Toisaalta osassa koulutuksia (esim. Alumiiniveneen hoito, huolto ja korjaus) pystytään pitämään selvästi pidemmät turvaetäisyydet, ja näihin sovellamme yleisötilaisuuksiin annettuja ohjeita ottaen myös huomioon koulutustilan koon. [Tilanne 18.2.2021: Lähikoulutusta ei järjestetä lainkaan keväällä 2021.]

PaVe seuraa jatkuvasti viranomaisten antamia suosituksia ja määräyksiä. Myös koluttaja tai koulutustilan omistaja saattaa asettaa rajoituksia. Kauden 2021 suunniteltujen lähikoulutusten tilanne voi äkisti muuttua tämän takia – seuraa tilannetta kurssien sivuilta, ja jos olet ilmoittautunut, myös sähköpostistasi. Kurssilaisten määrää saatetaan nostaa tai sitä voidaan joutua pienentämään. Kurssi voidaan myös joutua kokonaan perumaan, jos pandemiatilanne on paha.

Mikäli sinulla on hengitystiesairauden vähäisiäkin oireita, älä tule kurssille vaan siirrä osallistumisesi seuraavaan kertaan. Koska kursseille jonotetaan, ilmoittelethan heti mahdollisesta osallistumisesi peruuntumisesta kurssin järjestäjälle sähköpostitse (sähköpostiosoite on kurssisivulla).