Veneenkorjausilta

Päiväys ja aika
ke 22.09.2021
18:00 - 20:00


Veneille sattuu ja tapahtuu kaikenlaista vesillä, satamissa, nostoissa, laskuissa ja joskus jopa talvisäilytyksessäkin. Aikakin tekee tekosiaan.

Leeveneen Jori Kaunisto kertoo meille esimerkein erilaisista vaurioista tarkistuksineen ja korjauksineen. Aihepiiri kattaa pienemmistä lasikuituvaurioista aina kulumiin, huolestumisen aiheisiin ja karilleajon seurauksiin.

Aika ja paikka: 22.9. klo 18:00-20:00. Tilaisuus tapahtuu etämuotoisena.

PaVen yhteyshenkilö:

Ville Salminen (hoski fi)

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt 20.9.2021.

Tarvittavat linkit ja ohjeistus on toimitettu ilmoittautuneille sähköpostitse 20.9.2021. Mikäli olet ilmoittautunut, mutta et ole vastaanottanut viestiä 20.9.2021 klo 21:00 mennessä, tarkista roskapostikansiosi ja tarvittaessa ole yhteydessä yhteyshenkilöön.

Ilmoittautuneet

Nimi
Seura
Petri
Humallahden venekerho
Jukka
Humallahden venekerho
Jorma
Helsingfors Segelklubb HSK
Heikki
Suomen Moottoriveneklubi
Jesse
Humallahden venekerho
Jori
Humallahden venekerho
Esa
Koivusaaren Pursiseura
Andrei
Helsingfors Segelklubb HSK
Jouni
Humallahden venekerho
Martti
Suomen Moottoriveneklubi
Jyrki
Lauttasaaren Kipparit
Ilja
Humallahden venekerho
Juha
Koivusaaren Pursiseura
Nina
Humallahden venekerho
Jukka
Lauttasaaren Pursiseura
Ville
Humallahden venekerho
Petri
Helsingfors Segelklubb HSK
Aarne
Humallahden venekerho
Markus
Humallahden venekerho
Petteri
Humallahden venekerho
Ville
Humallahden venekerho
Mika
Lauttasaaren Kipparit
esko
Lauttasaaren Kipparit
risto
Helsingfors Segelklubb HSK
Timo
Koivusaaren Pursiseura
Tomas
Helsingfors Segelklubb HSK
Ville
Helsingfors Segelklubb HSK
Marko
Helsingfors Segelklubb HSK
Jussi
Helsingfors Segelklubb HSK
Timo
Helsingfors Segelklubb HSK
Hannu
Helsingfors Segelklubb HSK
Timo
Humallahden venekerho
Kirill
Koivusaaren Pursiseura
Pasi
Helsingfors Segelklubb HSK
Sami
Helsingfors Segelklubb HSK
Janne
Helsingfors Segelklubb HSK
Esa
Helsingfors Segelklubb HSK
Veli
Koivusaaren Pursiseura
Markku
Helsingfors Segelklubb HSK
Jussi
Koivusaaren Pursiseura
Jorma
Helsingfors Segelklubb HSK
Vesa
Helsingfors Segelklubb HSK
Jan-Patrick
Koivusaaren Pursiseura
Jyrki
Helsingfors Segelklubb HSK
Henri
Koivusaaren Pursiseura
Tomi
Helsingfors Segelklubb HSK
Petri
Helsingfors Segelklubb HSK
Jouni
Helsingfors Segelklubb HSK
Heikki
Koivusaaren Pursiseura
iiro
Helsingfors Segelklubb HSK
Heikki
Koivusaaren Pursiseura
Timoleon
Koivusaaren Pursiseura
Markku
Helsingfors Segelklubb HSK
Antti
Lauttasaaren Veneilijät
Markku
Helsingfors Segelklubb HSK
Pertti
Koivusaaren Pursiseura
Pate
Koivusaaren Pursiseura
Heta
Helsingfors Segelklubb HSK
Mikko
Koivusaaren Pursiseura
Jukka
Helsingfors Segelklubb HSK
Hannu
Helsingfors Segelklubb HSK
Erkka
Helsingfors Segelklubb HSK
Perttu
Helsingfors Segelklubb HSK
Jukka
Helsingfors Segelklubb HSK
Anssi
Helsingfors Segelklubb HSK
Erkki
Helsingfors Segelklubb HSK
Juha
Helsingfors Segelklubb HSK
Teemu
Helsingfors Segelklubb HSK
Matti
Helsingfors Segelklubb HSK
Kalle
Helsingfors Segelklubb HSK
Janne
Helsingfors Segelklubb HSK