Veneily vaativissa olosuhteissa

Päiväys ja aika
ke 03.04.2019
18:00 - 20:30

Tapahtumapaikka
HSK


”Veneily vaativissa olosuhteissa” on tunnetun avomeripurjehduksen opettajan Erkki Suorlahden vetämä kurssi, joissa Eki jakaa käytännön neuvoja ja ohjeita veneilijöille haastaviin veneilyolosuhteisiin, jotka voivat yllättää kenet tahansa jo kotivesillä. Tule kuuntelemaan miten kohtaat ukkosmyrskyn tai korkean aallokon niin, että veneen päällikkönä säilytät toimintakykysi kaikissa olosuhteissa tai tiedät miten toimia miehistön jäsenenä.

PaVen yhteyshenkilö:

Antti Parviainen, 0504620612

Osallistujamäärä: min. 10 – max. 50

Tämä kurssi on järjestetty yhteistyössä HSK:n kanssa. Tapahtuman järjestelyistä vastaa HSK.

Ilmoittautuminen on suljettu. Kurssi on täynnä.

Ilmoittautuneet

Nimi
Seura
Iiro
HSK
Juha
HSK
Sini
HSK
Jari-Pekka
HSK
Tom
HSK
Risto
HSK
Vesa
HSK
Claudia
Koivusaaren Pursiseura
Pekka
HSK
Jorma
HSK
Henrik
Suomen Moottoriveneklubi
Olli
HSK
Tommi
Humallahden Venekerho
Teemu
HSK
Lotta
Lauttasaaren Kipparit
Uwe
Lauttasaaren Kipparit
Teija
Suomen Moottoriveneklubi
Jari
Suomen Moottoriveneklubi
Arja
HSK
Arto
HSK
Seppo
HSK
Kai
HSK
Kasimir
HSK
Ville-Pekka
HSK
Teemu
HSK
Ville
HSK
Timo
HSK
Henri
HSK
Heikki
HSK
Jouni
HSK
Ilari
HSK
Onni
HSK
Samppa
HSK
Kari
HSK
Mikko
HSK
Kaj
HSK
Ville
HSK
Juha-Pekka
Lauttasaaren Kipparit
Taina
Suomen Moottoriveneklubi
Markus
Suomen Moottoriveneklubi
Janne
Humallahden Venekerho
Henriikka
Humallahden Venekerho
Juha
Koivusaaren Pursiseura
Rauli
Humallahden Venekerho
Timo
Humallahden Venekerho
Lari
Koivusaaren Pursiseura
Klaus
Koivusaaren Pursiseura
Laura
Lauttasaaren Kipparit
Salla
Koivusaaren Pursiseura
Merja
Pursiseura Sindbad
Petteri
Pursiseura Sindbad
Jere
Koivusaaren Pursiseura
Risto
Koivusaaren Pursiseura
Markku
Koivusaaren Pursiseura
Jukka
Humallahden Venekerho
Pekka
Lauttasaaren Kipparit
HeikkiK
Koivusaaren Pursiseura
Karoliina
Lauttasaaren Kipparit
Samuli
Lauttasaaren Kipparit
Matti
Koivusaaren Pursiseura